CÔNG TY TNHH BLUE SEA
Số: 01/2020- HĐLĐ/BS  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hải Dương, Ngày 01 tháng 6 năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 • Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012.

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: NGUYỄN THỊ TÂM UYÊN

Chức vụ: Giám đốc

Đại diện cho: Công ty TNHH Blue Sea

Địa chỉ: NOTM 2.08 Đ Tuệ Tĩnh kéo dài P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương

Mã số thuế: 0801132382

Điện thoại:

Và một bên là Ông/ Bà:

Sinh ngày … tháng..  năm…  tại …..

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………..

Số CMND: ……….cấp ngày ………tại:………………………

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau :

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động :  2  năm

– Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020  đến ngày 01 tháng 6  năm 2022.

– Địa điểm làm việc: Công ty TNHH Blue Sea

– Chức danh chuyên môn:  Chuyên viên kỹ thuật Spa.

– Chức vụ :

– Công việc phải làm: Theo sự phân công của cấp trên , Tổ chức quản lý công việc và nhân viên tại Công ty TNHH Blue Sea .

          Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời gian làm việc và quy định nghỉ lễ:  Theo quy định của công ty.

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo yêu cầu công việc được giao và theo quy định của Công ty về cấp phát trang bị dụng cụ bảo hộ lao động.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Lương cơ bản : 3.000.000đ/tháng
 • Phụ cấp tay nghề : 800.000đ/ tháng
 • Phụ cấp khác: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
 • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt
 • Cách tính lương:

Tổng lương = Lương cơ bản + Phụ cấp tay nghề + Tư vấn sản phẩm + Tư vấn dịch vụ + Dịch vụ làm cho khách (Theo bảng giá dịch vụ)

Trường hợp công ty ngừng hoạt động có lý do bất khả kháng sẽ có hỗ trợ lương theo chính sách chung của công ty.

 • Được trả lương vào ngày 05 -10  tháng sau.
 • Chế độ nâng lương: Theo năng lực và được hội đồng quản tri đánh giá.
 • Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
 • Được đào tạo nghiệp vụ bằng các chương trình đào tạo nâng cao hàng năm.

2. Nghĩa vụ:

 •  Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 •  Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
 •  Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo nội quy lao động của Công ty
 •  Hỏi ý kiến người có trách nhiệm khi không hiểu về nội quy, quy chế hoặc một công việc có liên quan trước khi phát ngôn hoặc hành động.
 • Nộp lại bằng tốt nghiệp cấp III cho công ty ngay khi ký hợp đồng, Công ty có trách nhiệm hoàn trả bằng tốt nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng.
 • Người lao động cam kết làm đúng thời gian đã ký hợp đồng với 2 công ty, nếu tự ý nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng và không được sự đồng ý của công ty  sẽ phải bồi thường phí đào tạo là 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn./.) cho công ty và công ty có quyền không trả lại bằng cho người laođộng

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
 • Công ty cam kết đảm bảo môi trường lao động trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh và không áp dụng bất cứ hình thức lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, ngược đãi và lạm dụng.
 • Công ty chịu mọi rủi ro và đền bù trong trường hợp làm mất, làm hỏng khi giữ bằng của người lao động.
 • Công ty có trách nhiệm đào tạo người lao động về chuyên môn để có kiến thức sâu về ngành spa, Kỹ năng tổ chức quản lý công việc  và kỹ năng tư vấn, giao tiếp.

2. Quyền hạn:

 •  Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 •  Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

          Điều 5. Điều khoản thi hành

 Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Điều 6. Sự hợp tác

Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp sòng bạc trực tuyến. Đối tác của chúng tôi cung cấp công nghệ tiên tiến nhất: https://slotogate.com/de/casino/neue/

Người lao động (ký tên)Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ